Obchodní podmínky cestovní agentury mojecesta

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

Úvod
Provozovatelem internetového portálu „MOJE CESTA“ je cestovní agentura Zbyněk Křen.
Cestovní agentura Zbyněk Křen (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) se kterými má uzavřenou smlouvu o provizním prodeji zájezdů. CK jsou řádně pojištěny proti úpadku.

Objednávka
Každý návštěvník serveru si může zaslat nezávaznou objednávku na libovolný počet zde nabízených zájezdů. V momentu objednávání zájezdu zákazníkem CA neví zda je požadovaný zájezd volný. Po obdržení objednávky CA ověřuje volnou kapacitu zájezdu u organizátora zájezdu. Při více zaslaných objednávkách CA ověřuje volnou kapacitu zájezdů v takovém pořadí v jakém byli objednávky přijaté. V případě volné kapacity zájezdu CA provede rezervaci a další požadované objednávky neověřuje. Poté informuje zákazníka o provedení rezervace. V případě že se zákazník rozhodne pro jiný zájezd než pro ten který má rezervovaný a oznámí to CA, ta ověří zda je jiný zájezd volný. V případě že zákazník odmítne 2 volné rezervované zájezdy má CA právo dále klienta odmítnout a neověřovat další vyžadovaný zájezd. V případě že není požadovaný zájezd volný informuje CA zákazníka.
CA  si vyhrazuje právo odmítnout neúplné objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo i bez odpovědi zákazníkovi. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu do databáze serveru.

Cestovní smlouva
Po úspěšné rezervaci je zákazníkovi na základě dohody zaslána vyplněná cestovní smlouva a to buď faxem emailem nebo poštou.Zákazník je informován ze strany CA dokdy musí vrátit podepsanou Cestovní smlouvu zpět na CA.  Spolu s cestovní smlouvou je zákazníkovi zaslána informace ohledně plateb za zájezd. Termíny navrácení Cestovní smlouvy a plateb jsou pro klienta závazné. CA nenese zodpovědnost za následky opožděného navrácení Cestovní smlouvy a opožděnou platbu  (ze strany CK organizující zájezd může dojít ke stornu rezervace zájezdu).

Platba
Za objednané zájezdy je zákazník povinen složit zálohu ve výši 50% z celkové ceny zájezdu. V případě využití různých slev za včasný nákup může být požadována platba  ve výši 100% z ceny zájezdu. Nejpozději 1 měsíc před uskutečněním zájezdu je zákazník povinen doplatit zájezd do jeho plné ceny. (CA nenese odpovědnost za opožděnou platbu ze strany zákazníka a za případné storno ze strany pořádající CK z důvodu opožděné platby).
V případě že je zájezd objednáván méně než 1 měsíc před nástupem je povinen zákazník zaplatit jednorázově plnou cenu zájezdu.    

Cestovní doklady
Potřebné doklady – vouchery, letenky, doklady o pojištění apod. obdrží zákazník od CA nebo přímo od CK, která zájezd organizuje. Pokyny na cestu jsou zpravidla zasílány 7-5 dní před odjezdem. Některé doklady jako např. letenky  mohou být zákazníkovi předány přímo na letišti. V případě že klient kupuje zájezd těsně před odjezdem dostává většinou veškeré doklady na letišti.   

Zájezdy na zpětné potvrzení
U některých zájezdů je nutné nejdříve ověřit volnou kapacitu u zahraničního partnera.  V tomto případě je CA požadovat od klienta zálohu až ve výši 100% z ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu, z důvodu úspěšného potvrzení ze strany zahraničního partnera (hotelu) se stává objednávka ihned závaznou a vztahují se na ni příslušné stornopodmínky organizující CK. V případě neúspěšné rezervace je celá částka ihned vrácena zákazníkovi, pokud si nepřeje převést ji na jiný zájezd.

Stornovací podmínky
Do okamžiku podepsání smlouvy a složení zálohy nebo plné ceny zájezdu je storno bez stornopoplatků. Po podpisu smlouvy a složení zálohy nebo celé částky za zájezd se řídí storno podle stornovacích poplatků CK která zájezd organizuje.

Reklamace
Reklamovat zájezd je možné buď v CA která zájezd zprostředkovává nebo přímo u  CK organizátora zájezdu. V případě že klient zájezd reklamuje v CA, ta není oprávněna o reklamaci rozhodnout ale reklamaci předá CK která zájezd organizuje. Ta je povinna se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.

Osobní údaje
Zákazník poskytnutím svých osobních údajů uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů CA. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou, a jsou bezpečně zpracovány, dále mohou být využity k činnostem CA za účelem usnadnění kontaktu se zákazníkem v budoucnu a k činnostem za účelem nepravidelného oslovení zákazníka s nabídkou služeb CA. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000  Sb. O ohraně osobních údajů. Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat tak že bude kontaktovat CA dle aktuálních kontaktních údajů uvedených na tomto serveru.

Ostatní
Upozorňujeme že hovory s pracovníky CA mohou být v rámci zkvalitňování služeb CA monitorovány.